IJTIMOIY-SIYOSIY MODUL

TA’LIM, ILM-FAN, INNOVATSIYA VA BOSHQA SOHALARDA XOTIN-QIZLARNI QO’LLAB QUVVATLASH MASALALARI test

Quiz length: 10 questions

Time limit: 10 minutes

You will have 10 minutes available to finish this quiz.