OILALARNING MA’NAVIY MUHITINI SOG‘LOMLASHTIRISH MODULI

TAZYIQ VA ZO‘ROVONLIKKA UCHRAGAN XOTIN-QIZLARNI REABILITATSIYA QILISH VA MOSLASHTIRISH test

Quiz length: 10 questions

Time limit: 10 minutes

You will have 10 minutes available to finish this quiz.