IJTIMOIY-SIYOSIY MODUL

OILA, XOTIN-QIZLAR VA GENDER YO‘NALISHDAGI NORMATIV-HUQUQIY ASOSLAR test

Quiz length: 10 questions

Time limit: 10 minutes

You will have 10 minutes available to finish this quiz.