OILALARNING MA’NAVIY MUHITINI SOG‘LOMLASHTIRISH MODULI

OILALARNING FAROVONLIGINI TA’MINLASHDA MILLIY QADRIYATLARNING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Bu oldindan ko’rish darsi
Ushbu darsni olish uchun ro’yxatdan o’ting yoki tizimga kiring.

Ushbu mashg’ulotda siz mahallada oilaning ma’naviy farovonligini ta’minlash – davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi, ma’naviy qadriyatlar va ularning o‘ziga xos xususiyatlari va oila farovonligini ta’minlashda qadriyatlardan foydalanishning hamkorlik tizimi kabi mavzular bilan tanishasiz.